εκδόσεις

Η ΙΣΧΥΣ δημοσίευσε όλες τις παρεμβάσεις και εισηγήσεις της σε διάφορες μορφές. Ανάμεσα σε αυτές υπήρξαν τα ακόλουθα:

  • Ενημερωτικά Φυλλάδια
  • Έγγραφα Εργασίας (Working Papers)
  • Δελτία Τύπου

Ξεχωριστή θέση στις εκδόσεις του Οργανισμού κατέχουν τα δύο βιβλία που εξέδωσε το 2006. Τα δύο βιβλία έτυχαν θερμής αποδοχής από το κοινό, τα ΜΜΕ, την ακαδημαϊκή κοινότητα και θεσμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και διεθνείς μη-κυβερνητικοί οργανισμοί. Οι πρώτες εκδόσεις των δύο βιβλίων εξαντλήθηκαν και επανεκδόθηκαν το 2007 στην δεύτερη τους έκδοση η οποία επίσης εξαντλήθηκε.

Περισσότερες πληροφορίες για…

Achieving the Lisbon Goals in Cyprus (2006, ISCHYS)

The Days that Shocked Cyprus (2006, ISCHYS)

Further Reading:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!