προβολή

Η ΙΣΧΥΣ, ο Οργανισμός Κυπρίων Νέων Επιστημόνων, υπήρξε από το 2003 μέχρι το 2009.

Η ΙΣΧΥΣ λειτούργησε ως δεξαμενή ανάδειξης των απόψεων νέων επιστημόνων οι οποίες πάντοτε τύγχαν

Το έργο και η δραστηριότητα του Οργανισμού ΙΣΧΥΣ απασχόλησε εκτεταμένα τα ΜΜΕ, ηλεκτρονικά και έντυπα. Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα από τα σημαντικότερα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο έργο του Οργανισμού. Για τα πλήρη δημοσιεύματα αποταθείτε στα ΜΜΕ που αναφέρονται ή για οποιοδήποτε δημοσίευμα ή αναμετάδοση αναφέρεται στον Οργανίσμό αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται στα πιο κάτω επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] Find More Information

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!