ο οργανισμός

Η ΙΣΧΥΣ, ο Οργανισμός Κυπρίων Νέων Επιστημόνων, υπήρξε από το 2003 μέχρι το 2009. 

Η ΙΣΧΥΣ λειτούργησε ως δεξαμενή ανάδειξης των απόψεων νέων επιστημόνων οι οποίες πάντοτε τύγχαναν πλήρους τεκμηρίωσης, ενδελεχούς επεξεργασίας και απρόσκοπτης διάδοσης στα κέντρα λήψεως αποφάσεων και στο ευρύτερο κοινό δια μέσου των ΜΜΕ.

Κατά τα 6 χρόνια ύπαρξης της, η ΙΣΧΥΣ διοχέτευσε και παρέδωσε τις παρεμβάσεις της και συνομίλησε απευθείαν και στο υψηλότερο επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κυπριακή Δημοκρατία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης, διεθνείς κυβερνητικούς και μη οργανισμούς, απασχόλησε τα ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ σε Κύπρο και εξωτερικό πέραν από 300 φορές, διατήρησε μια ενεργή βάση Μελών πέραν των 600 νέων Κυπρίων επιστημόνων και κινητοποίησε με τις στοχευμένες εκστρατείες της πέραν των 20,000 ανθρώπων. Εξέδωσε δύο ιδιαίτερα βιβλία, τα οποία έτυχαν ιδιαίτερης μνείας και στήριξης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κυπριακή Δημοκρατία, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα ΜΜΕ και το ευρύ κοινό.

Διαβάστε περισσότερα για..

…τις  Αρχές, Ιδέες και Στόχους με τους οποίους πορεύθηκε ο Οργανισμός

…τα Συλλογικά Όργανα και το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού

…τα φυλλάδια σύνοψης (GR /EN) του τι ήταν η ΙΣΧΥΣ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!